Aktualności

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów w roku szkolnym 2014/2015

dodano dnia 01.09.2014

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej do chwili obecnej nie przeprowadziło postępowania konkursowego w celu wyłonienia organizatora tegorocznej edycji OMG. W związku z tym z przykrością zawiadamiamy, że zawody OMG nie mogą się rozpocząć w dniu 1 września, jak to miało miejsce każdego poprzedniego roku.
Zarząd SEM posiada słowne zapewnienia MEN, że konkurs na organizatora tegorocznej edycji OMG zostanie wkrótce ogłoszony. W momencie ogłoszenia tego konkursu, zarząd SEM zapozna się z jego warunkami pod kątem możliwości przeprowadzenia zawodów w bieżącym roku szkolnym na dotychczasowym poziomie merytorycznym i organizacyjnym, po czym podejmie decyzję o ewentualnym przystąpieniu do tego konkursu.

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej w sprawie OMG

dodano dnia 21.07.2014

W związku z pojawiającymi się sygnałami wskazującymi na Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej (SEM) jako organizatora Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (OMG) w roku szkolnym 2014/2015, Zarząd SEM informuje, że:

1. W 2010 r., w drodze postępowania konkursowego, SEM zostało wyłonione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako organizator Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w latach szkolnych od 2010/11 do 2013/14. Umowa podpisana przez SEM na organizację OMG wygasa w dniu 31 grudnia 2014 r. i nie przewiduje realizacji OMG w roku szkolnym 2014/2015, zarówno w całości jak i w jakiejkolwiek jej części.

2. SEM nie brało udziału w żadnym postępowaniu mającym na celu wyłonienie organizatora OMG w roku szkolnym 2014/2015. Zarząd SEM nie zna również faktu przeprowadzenia takiego postępowania.

W przypadku ogłoszenia konkursu na organizatora OMG w roku szkolnym 2014/2015, Zarząd SEM podejmie decyzję o ewentualnym przystąpieniu do tego konkursu po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami.

Podsumowanie IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2013/2014)

dodano dnia 30.06.2014

W dniu dzisiejszym upłynęła kadencja Komitetów Głównego oraz Okręgowych OMG. Wszystkim uczestnikom, ich rodzicom i nauczycielom dziękujemy za udział w zawodach i jeszcze raz gratulujemy sukcesów. Zachęcamy także do lektury podsumowania IX edycji OMG.

Gazetka OMG - „Kwadrat” (nr 12, czerwiec 2014)

dodano dnia 29.06.2014

Pierwszy w tym roku kalendarzowym i jednocześnie ostatni w tym roku szkolnym numer naszej gazetki OMG „Kwadrat” (nr 12, czerwiec 2014) jest już gotowy do pobrania. Życzymy miłej lektury!

Treści zadań Obozów Naukowych OMG w 2014 r.

dodano dnia 07.06.2014

Prezentujemy treści wszystkich zadań, z jakimi zmagali się uczestnicy Obozów Naukowych OMG - poziom OM oraz poziom OMG. Obozy odbyły się w dniach 25-31 maja 2014 r. oraz 1-7 czerwca 2014 r.